SSK virksomhetsplan 2019 2029

Stavanger Svømmeklubb er en klubb i stadig utvikling. Vi i styret og ledelsen jobber kontinuerlig for å gjøre klubben vår enda bedre, for både svømmere, foresatte, instruktører, trenere og ledelsen.

Etableringen av en Virksomhetsplan er ett av flere ledd mot profesjonalisering av driften, og skal hjelpe oss til å styre mot, og til å oppnå, våre felles mål. Planen skal hjelpe oss å bli enda mer målrettet.

Hvilken klubb ønsker vi å være? Hvor er vi om 10 år? Hvordan skal vi komme dit? Hva skal til for å klare det? Hva ønsker vi å oppnå?

Virksomhetsplanen skal guide oss, og er vårt viktigste verktøy på denne veien.

Vår visjon er: «Mestring i svømming og i livet». Med det ønsker vi å gjøre det klart at vi er en klubb for alle. Både de som vil lære å svømme, de som vil trene svømming, de som vil konkurrere og de som vil bli best! Vi skal ha ett tilbud til alle, og vi ser verdien i bredde. For å bli en klubb med elitesvømmere, trenger -og ønsker vi -bredde. For å kunne nå vårt felles mål, er alle like verdifulle. Og på veien dit –skal vi ha det kjekt! Dette reflekteres også i klubbens verdier: «Samhold -Ambisiøs -Svømmeglede».

Vi i styret og ledelsen i klubben er stolte av det vi har fått til sammen og gleder oss til å jobbe videre mot vårt felles mål.

Les Stavanger Svømmeklubb sin virksomhetsplan her.

Stavanger Svommeklubb Sertifisert Eliteklubb 2021

SSK Sertifisert Eliteklubb merke

 Stavanger Svømmeklubb er sertifisert som en av tre Eliteklubber i Norge av Norges Svømmeforbund!

Svømmekurs info

Stavanger Svømme Club Svømmekurs
Meld deg og/eller dine barn på et svømmekurs i dag! Les mer her.

alkohol svomming

Stavanger Svømmeklubb som organisasjon skal ha tydelige holdninger til alkohol. Barn og unge skal oppleve at vi tilbyr et trygt og godt miljø hvor bruk av alkohol ikke hører hjemme. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke drikke alkohol i samvær med utøvere.

Du kan lese mer om Stavanger Svømmeklubb sin alkohol policy samt hva alkohol gjør med treningen din her.

 Stavanger Svømmeklubb

allerBestSSC 01
Vi var aldri i tvil..men nå er det offisielt!! Vi vant konkurransen om ALLER BESTE KLUBB!! Takk til alle som har stemt. Veldig kjekt å vinne denne konkurransen for oss alle sammen.


NSF akp 2018

rent idrettslag

I Stavanger Svømmeklubb er helse og ærlighet viktige verdier i vår grunnprofil. Klubben har en ambisjon om å tilby ett trygt og godt treningsmiljø for alle barn og unge som ønsker å drive med svømming, på alle nivåer. Vi ønsker å fremstå som en klubb med en klar og tydelig nulltoleranse for doping, der utøverne fremstår som gode forbilder for barn og unge.

Det er med stolthet vi nå kan profilere klubben som Rent idrettslag da vi i samarbeid med Antidoping Norge har utviklet vår egen antidopingplan og policy samt satt regelmessig antidoping opplæring på programmet for våre utøvere, trenere, styre og foresatte. Mer info om Stavanger Svømmeklubb sin antidoping policy finne du her.