Årsmøte

08
nov
2021

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stavanger Svømmeklubb - digitalt

mandag 8 november 2021 19:00 -20:00
PÅMELDINGSFRIST 05. NOVEMBER

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stavanger Svømmeklubb 2021

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Stavanger Svømmeklubb i henhold til NIFs lov § 2-19. Møtet blir holdt digitalt, saksdokumenter kan lastes ned her og link til digitalt møterom blir ettersendt til påmeldte medlemmer. Påmelding til møtet gjøres ved å trykke på registreringsknappen lengre nede på denne siden innen fredag 5. november.

Ekstraordinært årsmøte vil behandle følgende saker:
Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter.
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
Sak 3 Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll.
Sak 4 Engasjere registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Minner om at de som ønsker å avgi sin stemme på årsmøte må være betalende medlem og over 15 år. Deltakere på SSK svømmekurs som er over 15 år er også fullverdige medlemmer. Andre som ønsker å avgi sin stemme må ha betalt sin medlemsavgift på kr. 300 1 mnd. før årsmøtet avholdes. Foreldre av barn som svømmer er ikke medlemmer og må løse medlemskap personlig om dem ønsker å stemme. Det er ikke lov å forhåndsstemme eller stemme på vegne av andre med fullmakt.

Er du ikke medlem kan du melde deg inn i klubben her: https://medlemskap.nif.no/SelectActivity/ParentOrChild/24269

Vel møtt!


Stavanger 25. oktober 2021

For Stavanger Svømmeklubb
Styret

Stavanger Svommeklubb Sertifisert Eliteklubb 2021

SSK Sertifisert Eliteklubb merke

 Stavanger Svømmeklubb er sertifisert som en av tre Eliteklubber i Norge av Norges Svømmeforbund!


NSF akp 2018

rent idrettslag

I Stavanger Svømmeklubb er helse og ærlighet viktige verdier i vår grunnprofil. Klubben har en ambisjon om å tilby ett trygt og godt treningsmiljø for alle barn og unge som ønsker å drive med svømming, på alle nivåer. Vi ønsker å fremstå som en klubb med en klar og tydelig nulltoleranse for doping, der utøverne fremstår som gode forbilder for barn og unge.

Det er med stolthet vi nå kan profilere klubben som Rent idrettslag da vi i samarbeid med Antidoping Norge har utviklet vår egen antidopingplan og policy samt satt regelmessig antidoping opplæring på programmet for våre utøvere, trenere, styre og foresatte. Mer info om Stavanger Svømmeklubb sin antidoping policy finne du her.