Årsmøte

12
aug
2020

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stavanger Svømmeklubb

onsdag 12 august 2020 19:00 -21:00

Styret i Stavanger Svømmeklubb innkaller herved til ekstraordinært årsmøte onsdag 12. august kl. 19.00. Møtet blir holdt digitalt, saksdokumenter kan lastes ned her og link til digitalt møterom blir ettersendt til påmeldte medlemmer. Påmelding til møtet gjøres ved å trykke på registreringsknappen lengre nede på denne siden innen onsdag 5. august.

Ekstraordinært årsmøte vil behandle følgende saker:
Sak 1 Godkjenning av fremmøtte representanter
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3 Valg av møteleder, sekretær og to medlemmer til å underskrive protokoll
Sak 4 Behandle idrettslagets årsregnskap for 2019 i revidert stand (dette pga frist for søknad om momskompensasjon som er 15. august)

Ordinært årsmøte vil bli avholdt ila høsten. Styret vil komme nærmere tilbake med dato for dette.

Vel møtt!

Styret i Stavanger Svømmeklubb


NSF akp 2018

rent idrettslag

I Stavanger Svømmeklubb er helse og ærlighet viktige verdier i vår grunnprofil. Klubben har en ambisjon om å tilby ett trygt og godt treningsmiljø for alle barn og unge som ønsker å drive med svømming, på alle nivåer. Vi ønsker å fremstå som en klubb med en klar og tydelig nulltoleranse for doping, der utøverne fremstår som gode forbilder for barn og unge.

Det er med stolthet vi nå kan profilere klubben som Rent idrettslag da vi i samarbeid med Antidoping Norge har utviklet vår egen antidopingplan og policy samt satt regelmessig antidoping opplæring på programmet for våre utøvere, trenere, styre og foresatte. Mer info om Stavanger Svømmeklubb sin antidoping policy finne du her.