Politiattest i Stavanger Svømmeklubb

politiattest

Alle som utfører lønnet eller ulønnet arbeid i Stavanger Svømmeklubb som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal forevise politiattest.

Ansvarlig for politiattester i Stavanger Svømmeklubb er daglig leder Åge Olsen

Aldersgrense for politiattester er 15 år.

Steg 1
Idrettslaget skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema. Dette skjemaet kan dere laste på følgende linker for utfylling:


Steg 2
Deretter skal søkeren selv søke om attest elektronisk.

Elektronisk søknad om politiattest gjøres på denne linken:

https://attest.politi.no/

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.
Elektronisk innlogging bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke signere ytterligere eller legge ved kopi av legitimasjon.

Under "kontaktinformasjon", fyll inn e-postadresse og telefonnummer.
Under "Formål med attesten" velger du "Frivillige organisasjoner" for både "Kategori" og "Formål.
Under "Legg ved bekreftelse på formål" legger du ved dokumentet som du har fått fra idrettslaget, jfr steg 1.

- Du kan skanne eller ta bilde av bekreftelsen hvis du ikke har den digitalt.
- Sjekk at filen er lett å lese før du sender den ved søknaden din.
- Følgende filformater er tillatt: docx, doc, pdf, jpg, jpeg, png, tiff, tif.
- Filen må ikke være større enn 4 MB (4194304 Bytes).

Trykk "Send søknad" nede i høyre hjørne.

Teknisk informasjon
Løsningen fungerer med de nyeste versjonene av Internet Explorer, Firefox, Chrome eller Safari.
Sitter du bak en brannmur eks. på arbeidsplassen, kan det oppstå problemer med opplasting av filen.
Gjennom elektronisk søknad er du legitimert og søknaden signert.


Steg 3

Vent på svar fra Politiet. Saksbehandlingstiden er på ca 2-8 uker. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.


Steg 4

Den som søknaden gjelder for skal framvise sin politiattest til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret. I Stavanger Svømmeklubb er dette daglig leder Åge Olsen.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


For deg som ikke kan sende elektronisk søknad:

Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? 

Les mer her: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/

 

For søkere under 18 år må søknaden være signert av foresatte.

Søknaden sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø

Hva må legges ved søknaden?

Bekreftelse på formål. Dette dokumentet har du lastet ned og fyllt ut i Steg 1.
Legitimasjon. Kopi av gyldig pass, førerkort eller bankkort med fotografi og signatur.
Deretter følger steg 3 og 4 som beskrevet over.

Les mer om politiattest for idrettslag her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Ta kontakt med daglig leder Åge Olsen.

 

 

 

allerBestSSC 01
Vi var aldri i tvil..men nå er det offisielt!! Vi vant konkurransen om ALLER BESTE KLUBB!! Takk til alle som har stemt. Veldig kjekt å vinne denne konkurransen for oss alle sammen.


NSF akp 2018


NorgesSvommeskoler Original

Stavanger Svømmeklubb er stolt medlem av Norges Svømmeskole - En del av Norges svømmeforbund og tilbyr svømmeopplæring som er basert på metodikk og pedagogikk utarbeidet av Norges Svømmeforbund. Les mer her.

Samarbeidspartnere

default

 

Bestr logo wide 

 

techouse


 

HV LOGO 

 

pwc

  

klubben no


 

Mesterbakeren


spirit energy logo 500x500

fasett 


NEKjosavik

 

SAR

 

 

PRO Melings AS


 

stavangerartistbyra

rent idrettslag

I Stavanger Svømmeklubb er helse og ærlighet viktige verdier i vår grunnprofil. Klubben har en ambisjon om å tilby ett trygt og godt treningsmiljø for alle barn og unge som ønsker å drive med svømming, på alle nivåer. Vi ønsker å fremstå som en klubb med en klar og tydelig nulltoleranse for doping, der utøverne fremstår som gode forbilder for barn og unge.

Det er med stolthet vi nå kan profilere klubben som Rent idrettslag da vi i samarbeid med Antidoping Norge har utviklet vår egen antidopingplan og policy samt satt regelmessig antidoping opplæring på programmet for våre utøvere, trenere, styre og foresatte. Mer info om Stavanger Svømmeklubb sin antidoping policy finne du her.